Privacy beleid

De website "www.hovmwebshop.nl" en de daaraan gekoppelde diensten worden u ter beschikking gesteld door Stichting Haags Openbaar Vervoer Museum (hierna: HOVM), statutair gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Zuid-Holland onder nummer 27345305. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

HOVM garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening, legt HOVM gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoon- en faxnummers, uw e-mailadres). HOVM gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst en voor haar overige dienstverlening. Hierbij tracht HOVM rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit in uw account aangeven, schriftelijk melden bij HOVM t.a.v. HOVMWebshop, Ter Borchstraat 7, 2525XG te Den Haag of per e-mail aan info@hovmwebshop.nl met als onderwerp "Adresregistratie". Wij  passen uw gegevens hiervoor dan aan.

Uw gegevens verwijderen?
Wij bewaren uw gegevens op een server. Uw gegevens worden verzonden via een beveiligde verbinding. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Ook dan kunt u een e-mail naar info@hovmwebshop.nl sturen. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: HOVM, Ter Borchstraat 7, 2525XG te Den Haag. HOVM voldoet binnen 7 werkdagen aan uw verzoek.

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?
Stuur dan een e-mail naar info@hovmwebshop.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. U kunt uw gegevens uiteraard ook zelf aanpassen in uw account.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.